Provincia di Salerno

İl, yerel yönetim tarafından belirlenen eğitim ve öğretim planlarının kontrolü ve yönetiminden sorumlu yerel otoritedir. İşleri şu şekilde yönetir ve tavsiyelerde bulunur:

  • belediyelerin faaliyetleri ve bölge ile faaliyetlerini entegre etmek ve eğitim arzını bakımından bu organlarla ilişkileri olduğundan yetişkin eğitiminin uyumunu sağlar, yetişkin eğitimin yanı sıra teknik eğitim ve yüksek teknik eğitim ve okullar arasındaki ilişkileri ve işgücü piyasasınıda kontrol eder uyumunu sağlar;
  • devlet dışı kurumlarla denkliği sağlar ve özel okullar da dahil olmak üzere okullar, yanı sıra yabancı okulları denetler;
  • eğitim kurumlarının verimliliğini belirler, kontrol eder ve eğitimlerin planının uygulanması derecesini değerlendirir ve izler.